Neuropathie

Neuropathie of zenuwpijn heet officieel polyneuropathie. Het is een ziekte van de zenuwen in armen en benen. Soms zijn vooral de gevoelszenuwen beschadigd, in andere gevallen de bewegingszenuwen of allebei.

Symptomen van polyneuropathie in gevoelszenuwen

Wanneer je last hebt van polyneuropathie in je sensorische of gevoelszenuwen, kun je volgende klachten hebben:
pijn, doof gevoel, prikkelingen, tintelingen of evenwichtsstoornissen.

Symptomen van polyneuropatie in bewegingszenuwen

Bij polyneuropathie in de motorische- of bewegingszenuwen kun je het volgende ervaren:
kramp, dunner wordende spieren of verlies van kracht (spierzwakte)